ENFOC Educació Tàrrega Lleida

Noves Oportunitats és un programa desenvolupat per una xarxa de 10 entitats socials i centres de formació referents en el seu àmbit d’actuació de la província de Lleida adreçat als joves que han abandonat prematurament la seva formació i no compten amb cap certificació acadèmica ni professional.

L’objectiu del programa és que els joves assoleixin una certificació i retornin al sistema educatiu per completar la seva formació, afavorint així la seva inserció al mercat laboral amb expectatives d’ocupació de qualitat.


DESCARREGA'T EL DÍPTIC INFORMATIU!

El programa consisteix en actuacions integrades d’orientació, formació i acompanyament, i es caracteritza per oferir als joves itineraris de fins a 20 mesos, per desenvolupar el seu projecte professional.
A més a més, les actuacions seran personalitzades de manera que la formació i la metodologia s’adaptin a les necessitats de cada jove, que entraran en contacte amb professions i empreses, sempre acompanyats i tutoritzats. El programa està impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels fons europeus per a la Garantia Juvenil.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA
Amb una actuació integral d’orientació, tutorització, formació i acompanyament a l’escolaritat, el programa pretén assolir com a mínim un dels objectius següents:

• Obtenció d’un Certificat de Professionalitat
• El retorn al sistema educatiu reglat
• Inserció laboral

A QUI VA ADREÇAT?
Joves de 16 a 24 anys que no estiguin estudiant ni treballant en aquest moment. El programa va adreçat al col·lectiu de joves en general, però per la seva llarga durada i el seu acurat programa de suport i tutorització és especialment indicat per aquells joves més vulnerables que per circumstàncies personals tenen especials dificultats per seguir les exigències del sistema educatiu reglat.

REQUISITS
Estar inscrit al Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SI NO HI ESTÀS, T'AJUDEM A FER-HO!)

QUÈ OFEREIX EL PROGRAMA?
Un itinerari personalitzat i tutoritzat en tot moment que engloba:

• Un procés d’ORIENTACIÓ d’entre 2 i 6 setmanes per a cada jove on el jove definirà amb l’ajuda d’un orientador els seus objectius i traçarà el seu itinerari de programa.

• Un itinerari de FORMACIÓ personalitzat molt pràctic i en grup reduït de fins a un màxim de 20 mesos, per consolidar la base de coneixements generals de la ESO i capacitació professional amb un CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT, per entrar al món del treball.

• Un procés de TUTORITZACIÓ personalitzat d’acompanyament al llarg de tot l’itinerari formatiu perquè tingui tot el suport i les eines necessàries per completar-lo amb èxit.

• Un cop finalitzat l’itinerari, un seguiment de SUPORT A L’ESCOLARITAT O LA INSERCIÓ de fins a 4 mesos per acompanyar el jove en el seu retorn al sistema educatiu o la inserció laboral.

EN QUÈ CONSISTEIX?
Un cop iniciat el procés d’orientació, es reforçaran i consolidaran els coneixements de base imprescindibles de l’ESO per superar unes proves d’accés a un cicle formatiu de Grau Mitjà:
• Català
• Castellà
• Matemàtiques
• Anglès – amb certificat acreditatiu del MCERL, A1 o A2
• TiC – amb certificat acreditatiu ACTIC de la Generalitat de Catalunya s’ampliaran i es reforçaran aquestes competències bàsiques amb l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat de nivell 1 o nivell 2, que els aproparà al món laboral, els descobrirà noves maneres d’aprendre i noves motivacions per assolir les competències bàsiques que sovint els resulten feixugues en un entorn acadèmic formal.

A més a més, amb l’objectiu d’apropar-los en tot moment a la realitat del món laboral i del dia a dia d’una professió, aniran perfilant el seu projecte professional i allò que els motiva a través de les següents activitats innovadores, sempre amb el suport i acompanyament de referents i tutors:

• Coaching
• Esport motivacional
• Equinoteràpia
• Mèntoring en empreses
• Jornades experimentals

QUÈ TREBALLAREM:
D’una manera transversal, el programa està dissenyat per dotar de les eines fonamentals als joves per trobar la motivació necessària per aconseguir retornar al sistema educatiu o inserir-se en el món laboral. Tant des del procés d’orientació, com de la tutorització i la formació es treballaran les els coneixements instrumentals relacionats amb el mercat laboral, com el coneixement bàsic del seu funcionament i la gestió dels recursos necessaris per a poder tenir accés a una ocupació. Així mateix, es treballaran en tot moment el conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries per a donar resposta a situacions laborals de diversa complexitat. Aquestes competències tenen un caràcter transversal en moltes ocupacions i contextos i amb un elevat component cognitiu:

COMPETÈNCICES TÈCNICO-PROFESSIONALS
Amb el procés d’obtenció d’un Certificat de Professionalitat els joves adquiriran també coneixements teòrics i tècnics específics necessaris per al desenvolupament d’una determinada activitat laboral, que es defineixen a través de l’anàlisi funcional d’una professió o lloc de treball o a través d’un certificat de professionalitat. El Certificat de Professionalitat que obtindran, es decidirà durant el procés d’orientació i un cop identificats els seus principals interessos i habilitats.

Aquests són els diferents Certificats de Professionalitat que es poden cursar:ENFOC impulsa aquest projecte en col·laboració juntament amb el centre formatiu NEWSCHOOL II , dins del programa d´ocupació juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d´actuació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC).


DESCARREGA'T EL DÍPTIC INFORMATIU!