ENFOC Educació Tàrrega Lleida

Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.

INSCRIPCIONS A PARTIR DEL SETEMBRE DE 2020

- Inici previst: 01/10/2020 amb entrevistes i explicació del programa.
- Finalització prevista:30/06/2021
- Lloc: Palau dels Marquesos de la Floresta, c/ Carme 34 Tàrrega.

El programa SIOAS té com a finalitat incrementar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental en el mercat de treball ordinari.

A qui va dirigit?

El programa va dirigit a un total de 10 persones majors de 16 anys, que:

 • Tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%
 • Siguin persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Estiguin inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a millora d’ocupació.
 • Siguin treballadores en actiu en empreses del mercat ordinari que es troben en fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.

El conjunt d’actuacions i/o accions previstes en el marc del programa SIOAS són:

Es realitzarà un pla individual d’inserció que acompanyi a la persona durant tot el procés i es decidiran les accions individuals i grupals adequades al seu perfil i objectius professionals mitjançant:

 • Tutories individualitzades d'orientació i definició dels interessos professionals i planificació de l’itinerari d’inserció.
 • Tallers d’habilitats socials
 • Formació transversal i de l'ocupació.
 • Formació complementària: igualtat, medi ambient, riscos laborals, etc.
 • Tallers de recerca de feina.
 • Tallers d’alfabetització digitals.
 • Visites i pràctiques a empreses
 • Accions de prospecció per a la realització de pràctiques professionals no laborals en el mercat ordinari i de promoció de la contractació.


Agència de Col·locació : 0900000312Aquest projecte està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’és objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.