Enfoc ofereix serveis de formació i inserció dirigits a particulars i també a empreses. Aquest projecte neix amb la voluntat de recollir totes aquelles iniciatives I serveis relacionats amb la formació i la inserció que s’estan portant a terme des del Grup Alba de Tàrrega.

Són serveis oberts a tota la població i a col·lectius molt més generalistes: joves, dones, homes a l’atur, persones amb dificultats o risc d’exclusió social que necessitin una orientació sociolaboral o que vulguin millorar les seves capacitacions i obrir-se a un nou sector professional.

També oferim serveis a empreses i els fem un acompanyament en temes d’inserció laboral, així com en assessorar-los sobre els beneficis de la LISMI. Enfoc també dóna a conèixer les possibilitats formatives dels programes de voluntariat europeu a l’estranger per a joves.

L’any 2014 l’Associació Alba ha estat seleccionada per a ser Punt de Formació Incorpora amb la finalitat que a través de la realització de 3 cursos anuals es fomenti l’ocupabilitat de les persones.