ENFOC Educació Tàrrega Lleida

Per a més informació i per preinscripcions podeu contactar amb nosaltres:
* Persones de contacte: Mar Escoté i Mireia Muixí.


- Per telèfon: 607 60 79 71 / 973 312 221
- Per correu electrònic: info@enfoc.cat
- A les instal·lacions de l’Associació Alba: Avinguda Onze de Setembre s/ 25300. Tàrrega.


L’Associació Alba garanteix la confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altra mena que ens proporcioneu d’acord amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Les vostres dades poden ser introduïdes al fitxer de dades persones de l’Assocaició Alba, als efectes de rebre informació sobre diferents activitats que portem a terme.

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podràs dirigir-te per escrit a Av.Onze de Setembre s/n 25300 Tàrrega.