2 octubre 2018

El dia 2 d'octubre vam participar a la ponència “La inclusió laboral, una visió internacional”, en el marc del procés de reflexió recolzat pel Palau Macaya (Obra Social la Caixa).

Don Gallant des de Canadà, Anne O´Bryan des de UK i Boni Martínez des de Mallorca, ens van aportar les seves experiències i punts de vista.

S'ha finalitzat la primera fase del projecte, en el s'ha entrevistat a 110 persones de tot el territori català (entitats, empreses, col.lectiu, famílies, administració), gracies a una xarxa de 25 voluntàries i voluntaris. La finalitat de la primera fase era fer una diagnosi que compti amb els punts de vista de tots els agents implicats. Es tracta d´un problema sistèmic, que repercuteix en un 90% d´atur i els sous més baixos de tots els col·lectius.

Raons? Diverses. Potser la més important és el gran desconeixement que es té de les persones amb discapacitat intel·lectual, i que genera por en les empreses a l´hora de contractar-los (“Seràn bons empleats?” “En comunicarem bé?” “Què faig si surt algún problema?”). La fòrmula del treball amb suport destaca com una solució òptima, ja que les empreses es senten recolzades en tot el procés i per la persones amb discapacitat és una ajuda imprescindible a l´hora d’abordar el món laboral. D´altra banda, les empreses que ja han contractat manifesten una alta satisfacció.

En Don Gallart, de ReadyWillingandAble de Canadà justament ens va explicar com el govern del seu país, que va detectar una situació molt similar, ha apostat per crear una organització estatal que promou en l´àmbit empresarial els avantatges de contractar el col·lectiu. No es pretén crear llocs especials, sinó que les empreses que tenen una vacant considerin aquest col·lectiu a l´hora de cobrir-la, a partir de raons empresarials. I una vegada han pres la decisió, RWA els conecta amb les diverses entitats que ofereixen el treball amb suport.

Anne O´Bryan comparteix amb en Don la convicció que és un col·lectiu que pot aportar molt a les empreses: diversitat, productivitat,  bon ambient laboral… Des de Project Search han creat un programa de formació d´un any que es fa totalment inserit en grans empreses, on els estudiants poden rotar en departaments diversos i així acabar de definir en quin àmbit són més competents i treballen més a gust. Una gran aportació  del programa és l´èxit obtingut en la inclusió en grans centres hospitalaris, amb àrees diverses (compres, logística, cura d´espais, atenció a les persones…) on aquests joves encaixen molt bé. El nivell d´inclusió que obtenen és superior al 65%.

Finalment, en Boni Martínez ens va explicar les oportunitats que ofereix el nou canvi de normatives a les Balears. La principal innovació rau en la flexibilitització i personalització del sistema: té en compte diversos models d´inclusió laboral (horaris, espais protegits o ordinaris..) i la possibiltat de realitzar canvis segons el moment vital de cada persona.

Us convidem a veure el vídeo sencer de les ponències: https://www.youtube.com/watch?v=K91X7dRmw7Y

La segona fase del projecte de reflexió serà a porta tancada, ja que consistirà en 7 dinàmiques de grup amb entitats, empreses, persones amb discapacitat intel·lectual i professionals de l’entorn legal. L’objectiu de la segona fase és construir propostes i noves solucions i quedarà tancada amb una pònencia al primer trimestre del 2019 on es presentaràn les conclusions i el més important: què cal fer per revertir aquesta situació de vulneració de drets.

La Convenció de l´ONU reconeix el dret a un treball en entorns inclusius, un sou digne i lliurement acceptat per la persona. Hem de seguir lluitant perque aquest dret no es quedi al paper i acabi essent una realitat al nostre país.

FONT:  LADD

Més informació: https://www.ladd.cat/2018/10/29/ponencia-inclusio-laboral-una-visio-internacional/