Davant l’actual situació del mercat laboral és prioritari facilitar la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat a través de la formació de cursos amb continguts transversals i amb un seguiment personalitzat. Els cursos formatius Incorpora es dirigeixen a persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat laboral ordinari i els oferim una capacitació professional que els hi permetin incorporar-se o tornar al mercat laboral. Així com, la vinculació de les empreses al programa Incorpora a través de l’oferta de pràctiques no laborals.


>Quin és el nostre model pedagògic?

Un model basat en el desenvolupament de competències transversals: saber, saber ser i saber fer. Perquè qualsevol persona pot desenvolupar i millorar les seves competències. Oferim una formació de qualitat, que inclou, no només els continguts tècnics, sinó també una formació que té en compte a la persona des d’un punt de vista holístic.
 
 SEGUIMENT PERSONALITZAT

Un tutor oferirà un seguiment personalitzat a l’alumne, amb l’objectiu de motivar-lo i oferir-li les eines necessàries per superar altres obstacles que puguin afectar a la seva ocupabilitat i aconseguir superar-los amb èxit. També farà el seguiment de les pràctiques per a fer un bon acompanyament a la persona, però també a l’empresa.
 
En totes les accions formatives es prioritzaran:

- Competències transversals

• Millorar la capacitat d’interacció social i l’estabilitat personal dels beneficiaris, així com oferir un major coneixement del món laboral.

- Competències tècniques

• Adquisició de les competències tècniques d’un lloc de treball totalment adaptat a las necessitats reals de les empreses.

• Aquestes s’adquireixen a través de la teoria i la pràctica a l’aula, i sobretot a l’empresa

- Pràctiques a l’empresa ordinària

• Acostar als alumnes a la realitat actual de les empreses.

• Simular l’aprenentatge al lloc de treball.

• Permetre que les empreses coneguin als alumnes, facilitant una posterior contractació.


> CURSOS 2021: