OBJECTIU GENERAL:

Treballar en la prevenció i la lluita contra les desigualtats amb què es poden trobar les persones gitanes del nostre territori incidint especialment amb l’educació, el temps de lleure i l’ocupació. Apostem per treballar donant valor a tots els elements de la cultura gitana i amb tot allò que saben aportant-hi la seva experiència. 

Entenem, però, que el panorama i la perspectiva ocupacional és preocupant i que a la base de tot s’hi troba el nivell d’instrucció i la qualificació professional.

Per aquest motiu, volem donar suport al Projecte Promoció Escolar del poble gitano a Lleida i Comarques que duu a terme el Departament d’Ensenyament  i la Fundació Pere Closa.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat gitano del territori a les diferents etapes dels sistema educatiu mitjançant la prevenció, diagnosi i actuació precoç contra l’absentisme escolar.
 • Contribuir a l’èxit escolar i a la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano.
 • Potenciar la visibilització i els valors de la cultura gitana dins el currículum escolar i la vida del centre.
 • Disposar d'activitats de lleure a les poblacions on hi ha infants gitanos.

* Ofertar formacions i programes d'orientació i inserció per a les famílies i els joves del poble gitano

* Visibilitzar nous models de famílies i de joves gitanos referents per a tot el Poble Gitano i pel conjunt de la societat.

* Detectar i estudiar a partir de dades reals el fluxe de Bde les famílies gitanes del territori, la qual cosa pot donar lloc, entre altres coses, a noves intervencions.

 

IMPACTE TERRITORIAL:

El territori que atén el Projecte de Promoció Escolar de la població gitana Lleida i comarques.

 

ACCIONS:

Educació formal: (des de l'Escola)

 • Seguiment individualitzat de cada família per treballar la importància de l'escolarització.  
 • Tallers familiars a l'escola.
 • Xerrades informatives i formatives a l'escola adreçat a famílies.
 • Formació adreçada a professorat per donar a conèixer la cultura gitana. 

 

Activitats de lleure:

 • Activitats extraescolars
 • Casalets estiu, nadal i setmana santa
 • Colonies d'estiu

 

Inserció laboral: 

 • Formació per inserir-se al món laboral.
 • Pràctiques formatives a l'empresa.
 • Acompanyament al lloc de treball.

 

Inici del programa gener del 2019.


Per més informació contacta amb nosaltres:

973 312 221   -  formacio@enfoc.cat   -    www.enfoc.cat  

 

 

Amb el suport de: