TREBALL SOCIAL

ASSOCIACIO ALBA

29/06/2022

 

L'Associació Alba és una organització de gestió ètica i solidària i que té com a missió acompanyar a les persones en la realització dels seus desitjos i il·lusions oferint recursos i serveis de qualitat i promovent un territori inclusiu i compromès. Els nostres valors son: Compromís social amb les persones i el territori, emprenedoria i innovació i responsabilitat. Som un equip de 300 professional que apostem pel treball d' equips autogestionats on es fomenta el repartiment de responsabilitat i la presa de decisions afavorint  el creixement personal i professional de l’entitat.

DATA: Juliol del 2022

SERVEI: Àrea Educativa terapèutica – CDIAP/Escola Santa Maria de l’Alba

TASQUES A DESENVOLUPAR DEL PROGRAMA:

 

Tasques CDIAP – Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

 

Treball multidisciplinari:

●        Participació en la confecció i planificació dels objectius generals del Servei d’Atenció Precoç.

●        Elaboració de memòries anuals que sintetitzin les principals problemàtiques socials detectades.

 

Treball amb Famílies

●        Realitzar l'entrevista d'acollida. Recollida de les dades socials i econòmiques i familiars, canalitzant la demanda i la problemàtica global a nivell familiar. Valoració econòmica de la família i la tramitació administrativa del seu expedient.

●        Elaboració del diagnòstic social i informació a la família sobre el CDIAP i el seu funcionament.

●        Tractament social de tots els casos a un nivell d’intervenció medi-família i nen-família, mitjançant un seguiment i suport en aquelles situacions que siguin necessàries. Recollida d’altres possibles demandes.

●        Informació i Orientació sobre mitjans legals i socials existents, tot facilitant el coneixement dels drets, serveis i prestacions al seu abast i les seves condicions d’accés.

●        Utilització de tècniques com el treball de camp i el treball domiciliari, de cara l’elaboració del diagnòstic social.

●        Potenciar i motivar la relació de la família amb el CDIAP, per aconseguir que tant els criteris com els objectius siguin compartits.

 

Coordinació amb els recursos de la zona

●        Conèixer el sector

●        Contactes amb institucions públiques i privades de cara el seguiment dels casos que ho requereixin.

●        Contactes amb els professionals a nivell individual o grupal.

 

Treball social comunitari

●        Anàlisi, interpretació i sistematització de casos individuals de cara al possible establiment d’accions d’intervenció comunitàries. Ajudar a l’elaboració i a la formulació de les demandes permetent l’inici del procés assistencial.

●        Treball multidisciplinari en tasques de sensibilització. Prevenció i creació de recursos.

 

TASQUES A L’ESCOLA SANTA MARIA DE L’ALBA:

●        Realització de tràmits amb l’administració pública.

●        Sol·licituds i preinscripcions d’orientacions i de serveis.

●        Tramitació i justificació de diferents beques (MEC, Finançament addicional, PUA…)

●        Realització de tràmits (Modificació de capacitats, Llei de dependència...)

●        Seguiment de casos.

●        Coordinació amb l’equip de Treball Social  del Centre Ocupacional.

●        Detectar i donar resposta a les necessitats de les famílies (Respir, LLeure, activitats subvencionades).

●        Seguiment de casos de vulnerabilitat.

●        Conèixer i fer servir el programa de gestió de dades de l’Associació Alba (+Integra)

 

FORMACIÓ REQUERIDA:

-       Diplomat/Grau en Treball Social.

-       Màster : Intervenció en Infància.

Experiència valorable de 3 anys en serveis d'atenció a la infància o similars.

REQUISITS:

-       Flexibilitat horària

-       Persona polivalent, dinàmica i amb capacitat d’improvisació.

-       Que sigui coneixedora del desenvolupament infantil

-       Alta motivació i flexibilitat.

 

DATA D'INCORPORACIÓ: Entre el 15 de juliol  i l’1 Setembre de 2022

 

JORNADA LABORAL: 20 hores a la setmana (10h Escola i 10h CDIAP).

Horari :

 

Salari bruts anual a Jornada complerta:

Grup B3 o B4 en funció de l’experiència professional  Tècnic Gestor – podeu consultar els salaria a l’apartat de professionals de la web de l’entitat https://aalba.cat/ca/c/benvingut-relacions-laborals-186

  

Contracte indefinit amb un període de 6 mesos de prova.


   

Envia'ns el teu currículum (indica a observacions el nom de l'oferta)

Per qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu electrònic de psala@aalba.cat . Termini 15 de juliol de 2022