TÈCNIC/A INTEGRACIÓ SOCIAL

Tàrrega

09/11/2020DATA: 7 de novembre de 2020

SERVEI: CEE Santa Maria de l’Alba.

CÀRREC A DESENVOLUPAR:

  • Col·laborar en el desenvolupament d’habilitats d’autonomia personal i social en l’alumnat més vulnerable.
  • Participar en la planificació i desenvolupament d’activitats d’inclusió social.
  • Col·laborar en la prevenció, detecció o resolució de conflictes entre iguals.
  • Prevenir, detectar i intervenir en casos d’absentisme escolar
  • Fer el seguiment dels alumnes que atén en activitats lectives i extraescolars.
  • Donar suport a les famílies en el procés d’inclusió social dels nens i joves.
  • Afavorir relacions positives de l’alumnat amb l’entorn.

OBJECTIU GENERAL:

·         Orientar i acompanyar l’alumnat més vulnerable i les seves famílies.

PERFIL PROFESSIONAL:

·         Tècnic d’integració social.

ALTRES REQUISITS A TENIR EN COMPTE:

·         Ser una persona flexible, polivalent i dinàmica.

·          Capacitat de treball en equip.

·         Tenir experiència en el camp de la diversitat funcional.

·         Tenir coneixements de la metodologia de treball Snoezelen.

·         Tenir coneixements de la metodologia de treball d’Atenció Centrada en la Persona.

·         Conèixer el funcionament de l’entitat, Associació Alba.

·         Persona inscrita a l’atur – imprescindible .

ALTRES

  • Disponibilitat per realitzar la funció de monitor/a de menjador.
  • Horari: de dilluns a divendres de 12h a 15h + 1h de reunió d’equip.

DATA D’INCORPORACIÓ: 30 de novembre de 2020

La substitució serà fins el mes de juny del 2021.

JORNADA:   TIS: 19 hores a la setmana

                     Monitor/a menjador: 16 hores setmanals

TOTAL JORNADA LABORAL : 35H/Setmanals

SALARI ANUAL:   

-          TIS: 19h/setmana part proporcional 1.540€ bruts/mensuals (J/C)

-          Monitor/a Menjador : 16h/setmana  part proporcional 1.125€ bruts/mensuals (J/C)

SELECCIÓ DE PERFIL: Es rebran sol·licituds fins el divendres 13 de novembre.

Correu electrònic Escola Santa Maria de l’Alba: c5004516@xtec.cat 

Persona de contacte: Roser Royes

Telèfon fixe: 973311837   Telèfon mòbil: 607612238

 

SALARI ANUAL:  Jornada sencera 1540€/bruts- conveni associació.

SELECCIÓ DE PERFIL: Es rebran sol·licituds fins el divendres 13 de novembre.


Envia'ns el teu currículum (Indica a observacions el nom de l'oferta)

PER MÉS INFORMACIÓ:
Correu electrònic Escola Santa Maria de l’Alba: c5004516@xtec.cat
Persona de contacte: Roser Royes
Telèfon fixe: 973311837 Telèfon mòbil: 607612238