TÈCNIC/A INTEGRACIÓ SOCIAL

Tàrrega

13/01/2022

 
 
DATA: 12/01/2022

SERVEI: Escola Santa Maria de l’Alba.

CÀRREC A DESENVOLUPAR:

 Col·laborar en el desenvolupament d’habilitats d’autonomia personal i social en l’alumnat més vulnerable.
 Participar en la planificació i desenvolupament d’activitats d’inclusió social.
 Col·laborar en la prevenció, detecció o resolució de conflictes entre iguals.
 Prevenir, detectar i intervenir en casos d’absentisme escolar
 Fer el seguiment dels alumnes que atén en activitats lectives i extraescolars.
 Donar suport a les famílies en el procés d’inclusió social dels nens i joves.
 Afavorir relacions positives de l’alumnat amb l’entorn.

OBJECTIU GENERAL:

 Orientar i acompanyar l’alumnat més vulnerable i les seves famílies.

PERFIL PROFESSIONAL:

 Tècnic d’integració social.

ALTRES REQUISITS A TENIR EN COMPTE:

 Ser una persona flexible, polivalent i dinàmica.
 Capacitat de treball en equip.
 Tenir experiència en el camp de la diversitat funcional.
 Tenir coneixements de la metodologia de treball Snoezelen.
 Tenir coneixements de la metodologia de treball d’Atenció Centrada en la Persona.
 Conèixer el funcionament de l’entitat, Associació Alba.

DATA D’INCORPORACIÓ: 19 de gener del 2022

JORNADA: 18.5 hores a la setmana de gener a març aproximadament, per cobrir una substitució.

SALARI ANUAL: Jornada sencera 1540€/bruts- Conveni Associació Alba.

SELECCIÓ DE PERFIL: Es rebran sol·licituds fins el dilluns 17 de gener.


 
Envia'ns el teu currículum (Indica a observacions el nom de l'oferta)

PER MÉS INFORMACIÓ:Correu electrònic Escola Santa Maria de l’Alba: c5004516@xtec.cat Montse Andreu 973311837