SUPORT A GESTOR/A SERVEIS-GJ

E I ALBA INSERCIÓ SLU

30/08/2021BREU DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT:

La finalitat de l’empresa d’inserció  és la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social.

Aquesta ha de proporcionar a les persones treballadores en procés d'inserció processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball, habituació social i laboral i, si escau, serveis d'intervenció o mesures d'acompanyament social que permetin llur posterior incorporació al mercat de treball ordinari.

 Amb l’objectiu de proporcionar a les persones treballadores en procés d’inserció els suports, formació i altres mesures d’acompanyament es  necessita  de perfils tècnics d’inserció qualificats .DATA: 22/06/2021Suport al Gestor/a de serveis: el perfil que aquesta àrea necessita és un perfil que gestioni i supervisi els equips, col•labori en les tasques pròpies del servei, acompanyi en l’acció formativa tecnicoprofessional per tal de contribuir a la millora de la qualificació professional dels treballadors/es en procés d’inserció, acompanyament en l’adquisició d’hàbits laborals i coordinació amb el personal tècnic d’acompanyament a la inserció. Busquem una persona responsable amb capacitat de treball amb equip i empatia. Indispensable tenir carnet de conduir. Coneixements bàsics d ́informàtica. Capacitat d’organització horària. Perfil: CP nivel II, CFGM o CFGS

Les tasques a desenvolupar seran:

- Suport en la gestiói supervió del servei
- Col·laborar en les tasques pròpies del servei
- Col·laborar en la millora de la qualificació professional dels /les trebalalores del servei
-Tasques administratives i gestió d'altes
-Realització de formació d'acollida
-Acompanyament i seguiments individualitzats
REQUISITS:

- Titulació universitaria o CFGS finalitzat, i que no hagin transcorregut més de cinc anys, des de la finalització dels estudis
- Certificat de Garantia Juvenil
- Alta motivació i flexibilitat
- Persona polivalent i dinàmica
- Capacitat de treball en equip
- Disponibilitat horaria
DATA D’INCORPORACIÓ: Setembre 2021
Jornada:
Altres
X Completa
Mitja

Horari Flexible 40 hores setmanals

Salari anual: 1290€/mes

Contracte: Temporal 6 mesos


Envia'ns el teu currículum (indicar a observacions el nom de l'oferta)

Per qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres per telèfon al número 973312221