GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL

RESIDENCIA-URGELL

02/11/2021

TASQUES I FUNCIONS

-          Dissenyar, planificar i avaluar les activitats de dinamització de Centre

-          Motivar, facilitar i canalitzar iniciatives

-          Transmetre estratègies i eines facilitadores de la relació i la comunicació interpersonal

-          Participar en l’elaboració d’un pla individual d’atenció, en el plantejament d’objectius, activitats i seguiment de resultats

-          Vetllar pel treball coordinat entre els diferents àmbits d’actuació

-          Implicar a les famílies i persones de referència en la dinamització del Centre

-          Gestionar possibles acords, activitats i coordinació amb Entitats

-          Facilitar vies de comunicació per donar a conèixer les activitats i fomentar la participació

-          Avaluar recursos de la zona

 

 
 
 

DISPONIBILITAT I DATA D’INCORPORACIÓ: Durant el 2021

JORNADA

 20h/setmanals, preferiblement horari de tarda (horari negociable). 
 
Dissabtes alterns. 

SALARI ANUAL: Segons conveni.

 
Envia'ns el teu currículum (indica a observacions el nom de l'oferta)

Per qualsevol dubte o aclariment contacta amb nosaltres: 973 311 300-Silvia Benet