DIPLOMATURA O GRAU EN TREBALL SOCIAL AMB EXPERIENCIA

Urgell

06/04/2021


És busca una Treballador/a Social amb experiència laboral al camp de l'atenció al col·lectiu de la gent gran en un entorn residencial.

Funcions :

Realitzar de manera prèvia a l'ingrés una entrevista al/la nou/va resident i a la família i realitzar la valoració inicial a l'ingrés. Dur a terme l'acolliment a l'ingrés.
- Fomentar la integració i participació dels residents en la vida del centre i, evitar que es produeixi un allunyament amb l'entorn i la família.
- Vetllar perquè es compleixin i respectin els drets dels residents conjuntament amb la resta de l'equip.
- Elaboració i tramitació de Declaracions Jurades.
- Gestió de canvis de pensions, renovacions de D.N.I , i totes aquelles gestions necessàries per a garantir els seus drets. Assessorar i orientar al resident i a les seves famílies en tot allò que sol·licitin .
- Realitzar l'acompanyament en el procés de la mort dels residents i familiars, donant el suport adequat en cada cas. 
- Redactar els Informes Socials del resident i actualitzar-los quan sigui convenient.

Perfil/requisits :

Formació i requisits:

 Diplomatura o Grau en Treball Social
 Experiència laboral al camp de l'atenció al col·lectiu de la gent gran en un entorn residencial
 Vehicle propi.

Habilitats:

 Capacitat per al treball en equip.
 Persona empàtica, resolutiva, amb iniciativa, organitzada i responsable.

Condicions laborals:


 Jornada : 30h/setmana
 Horari: 10 a 14- 17a 19h

Dilluns i divendres: Bell-lloc.
Dimarts, dimecres i dijous:Bellpuig.

 Data incorporació: Immediata.


Envia'ns el teu currículum (indica a observacions el nom de l'oferta)
 

 Per qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres: per telèfon al número 973 311 300