Inscripcions obertes fins el 3 de febrer de 2020


FORMACIÓ AMB POSSIBILITATS REALS D'INSERCIÓ!


INFORMACIÓ BÀSICA

Data: del 11/02/2020 al 14/04/2020 +80h. de pràctiques.

Durada: 264h (100h de formació transversal, 84h de formació tècnica a aula i empresa i 80h de pràctiques)

Alumnes: 20

Lloc d’ Impartició
Dimarts, dijous i divendres - C/ del Carme n.34 (Tàrrega)
Dimecres - Plaça Sant Roc n.35, 25250 (Bellpuig)
Dilluns - Formació tècnica a l’empresa

Horari Formació: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h.

Horari de pràctiques: segons necessitat de les empreses.


DESCRIPCIÓ

Aquest curs té com a finalitat millorar les competències transversals dels alumnes i capacitar-los a realitzar les tasques pròpies de les ocupacions d’operari/a de magatzem, reposador/a i l’atenció als client. Preparar comandes i expedició, dominar la documentació específica (albarans, estocs, referències), càrrega i descàrrega de mercaderies i l'atenció al client. Així com la realització d'operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament dels productes en el punt de venda.

Un tutor oferirà un seguiment personalitzat a l’alumne, amb l’objectiu de motivar-lo i oferir-li les eines necessàries per superar altres obstacles que puguin afectar a la seva ocupabilitat i aconseguir superar-los amb èxit. També farà el seguiment de les pràctiques acompanyant a la persona, però també realitzant suport i seguiment a l'empresa.


PROGRAMA

FORMACIÓ TRANSVERSAL 100H

Competències transversals: Millorar la capacitat d’interacció social i l’estabilitat personal dels beneficiaris, així com oferir un major coneixement del món laboral.

 • Autoconeixement, autoestima i seguretat personal
 • Imatge personal
 • Comunicació assertiva
 • Relació interpersonal
 • Treball en equip
 • Adaptabilitat
 • Gestió del temps
 • Responsabilitat
 • Gestió emocional i tolerància a la frustració
 • Resolució de conflictes

FORMACIÓ TÈCNICA 84H

IMPARTIT EN COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS I  EMPRESES DE TÀRREGA

Competències tècniques: Adquisició de les competències tècniques d’un lloc de treball totalment adaptat a las necessitats reals de les empreses. Aquestes s’adquireixen a través de la teoria i la pràctica a l’aula, i sobretot a l’empresa Es realitzaran visites i/o xerrades tècniques d’experts/es en la matèria per a conèixer experiències reals d'empreses del sector..

Mòdul 1:  Operacions auxiliars d'emmagatzematge. 8h.

Mòdul 2: Preparació de comandes, venta de productes i punts de venta. 12h.

Mòdul 3: Manipulació de càrregues amb carretons elevadors. 12h

Mòdul 4: Tècniques auxiliars de dependent de comerç i atenció al client. 12h.

Mòdul 5: Capacitació tècnica a l’empresa. 40h
• Interpretar la informació i els elements bàsics de la documentació, les ordres de treball i el registre habituals de les operacions pròpies del magatzem, com ara la recepció, l'emmagatzematge, la càrrega o d'altres.
• Preparar comandes de manera eficaç i eficient, seguint procediments establerts.
• Realitzar diferents tipus de preparació de comandes i embalatge, tant de forma manual com amb l'equip d'embalatge, aplicant els criteris d'etiquetatge, pes, volum i visibilitat dels productes o les mercaderies a partir de diferents ordres de comanda.
• Identificar les condicions bàsiques de manipulació de materials i productes per a la càrrega o descàrrega en relació amb la seva naturalesa, estat, quantitats, protecció i mitjans de transport utilitzat.

OBTENCIÓ DEL CARNET DE CARRETONER

PRÀCTIQUES A EMPRESES 80H

80h de pràctiques no laborals a les empreses del territori, amb  possibilitats d’inserció. Acompanyament a l’alumne i també a l’empresa per garantir al màxim l’èxit de les pràctiques. 

 • Acostar als alumnes a la realitat actual de les empreses.
 • Simular l’aprenentatge al lloc de treball.
 • Permetre que les empreses coneguin als alumnes, facilitant una posterior contractació.

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ:

 • Estar inscrit a l’atur com a demandant de feina
 • Coneixement de la llengua catalana i castellana parlat i escrit
 • Coneixements bàsics d'informàtica (word, excel, internet)

DESCARREGA'T EL DÍPTIC INFORMATIU 


MÉS INFORMACIÓ: