2 i 3 Octubre 2015

“Quins serveis de suport volen i necessiten les persones amb discapacitat intel·lectual?
Reflexions sobre el model actual de serveis de suport.
Necessitat de canvi i propostes de millora per definir els serveis de suport que volem”.

DATA: DIVENDRES 2 OCTUBRE 2015

HORARI: DE LES 16:00 A LES 20:00 HORES + SOPAR / CONCERT
LLOC: EL GAT DEL ROSAL - ASSOCIACIÓ ALBA – TÀRREGA

16 – 16:30 hores: ACOLLIDA

16:30 – 19:30 hores: DINÀMICA per a persones amb discapacitat, familiars, professionals i experts del sector de la discapacitat, conduïda per BRAINSTORE LLEIDA (Sandra Castro, Laura Clua i Laura Marin).

19:30 – 20:00 hores: Recollida de les idees força, relatives a les necessitats de canvi i propostes de millora del model de serveis de suport per a persones amb discapacitat, que seran objecte de debat a les Taules programades pel dissabte dia 3 d’octubre. Nomenament dels portantveus que expressaran els resultats de la DINÀMICA al les Taules de debat de l’endemà.

20:00 – 23:00 hores: SOPAR a peu dret, a càrrec d’un Centre Especial de Treball, i CONCERT.

DATA: DISSABTE 3 OCTUBRE 2015

HORARI: DE LES 9 A LES 14 HORES + DINAR (17 HORES)
LLOC: Edifici Transfronterer, Auditori, Aules colindants i hall. Universitat de Lleida. Campus de Cappont.

9:00 – 9:30 hores: ACOLLIDA – INAUGURACIÓ per part de les Autoritats.

9:30 – 10:30 hores: XERRADA INAUGURAL: “El marc ètic de la relació dels professionals de suport amb les persones amb discapacitat”. Ponent: JOAN CANIMAS.

10:30 – 10:45 hores: Pausa cafè. A càrrec d’un Centre Especial de Treball.

10:45 –13:00 hores: 4 TAULES DE DEBAT SIMULTÀNIES. El debat es farà partint d’una pregunta a desenvolupar per part de dos experts de referència. Hi haurà un moderador / moderadora per taula i un portaveu nomenat a la DINÀMICA de divendres dia 2. A cada taula es farà també una dinàmica per promoure la participació de tots els assistents.

TAULA 1) JOVENTUT. Una etapa desatesa. Quins serien els suports necessaris per bastir el projecte de vida personal? Ponents: (pendent).

TAULA 2) TREBALL. Treball versus teràpia ocupacional. Per què treballar i en quines condicions? El treball per la persona, no la persona per al treball. Ponents: JAUME BOTEY i ÀNGEL SEDÓ.

TAULA 3) ENVELLIMENT. Què necessiten les persones amb discapacitat grans o envellides? Especificitat dels serveis de suport per persones grans amb discapacitat. Ponents: SUSANNA VERT i MARCOS SERRANO.

TAULA 4) TRASTORNS DE LA CONDUCTA. Què necessiten les persones amb trastorns de la conducta? Especificitat dels serveis de suport per persones amb trastorns de la conducta. Ponents: ALBERTO ALEMANY i TONI CALVO.

TAULA 5) ACTIVITAT FÍSICA – LLEURE. Serveis de suport imprescindibles per la vida plena de els persones. Quins son els èxits de l’evolució del treball en lleure i activitat física amb les persones amb discapacitat? Quines son les mancances actuals més importants? Quins són els models de referència des del punt de vista tècnic - professional? Ponents: JAUME BELLÓ i (pendent).

13:00 – 14:00 hores: Recollida i posada en comú dels elements clau del debat per cada etapa de la vida de la persona. Exposició per part d’un dels ponents / el moderador de cada taula.
14:00 – 14:30 hores: CLOENDA per part de les Autoritats.

14:30 – 16:30 hores: DINAR (Càtering d’un Centre Especial de Treball, servit al hall de l’Edifici Transfronterer de la Universitat de Lleida).

PREU DE LES JORNADES:

ASSISTÈNCIA A LES JORNADES: 25€ (Preu únic. Aquest cost anirà a càrrec de l'Associació Alba).
ASSISTÈNCIA AL SOPAR I CONCERT DE DIVENDRES: 15€ (Aquest cost anirà 50% a càrrec de l'Associació i el 50% a càrrec de la persona inscrita). 7.5€
ASSISTÈNCIA AL DINAR DE DISSABTE: 18€ (Aquest cost anirà 50% a càrrec de l'Associació i el 50% a càrrec de la persona inscrita). 9€

Agrairiem que a l'apartat d'observacions de la inscripció ens indiquis:

- Si tens previst assistir els dos dies o sols a una de les sessions.
- A quin dels tallers et vols inscriure: INFANCIA, JOVENTUT, VIDA ADULTA, TERCERA EDAT
- Si tens previst quedar-te a sopar i/o dinar

NO es pagarà el desplaçament.
S'organitzarà el viatge en furgonetes sempre que n'hi hagi de disponibles 

CRITERIS INSCRPCIÓ:


- Hi ha d'haver representants de cada franja d'edat
- les persones inscrites han de tenir relació amb cadascun dels grups /tallers creats. 
- Posteriorment es farà retorn dels resultats.