Del 25 de maig al 15 de juny de 2015

LLOC: Passadís de la 2a planta de la Facultat de Lletres / Edifici del Rectorat

El Centre Dolors Piera commemora el 28 de maig, Dia Internacional per l’Acció de la Salut de les Dones, a partir de diverses iniciatives. Entre elles, l’exposició Benestar i salut a través de l'experiència artística, que es podrà veure a l’edifici del Rectorat des del 25 de maig fins al 15 de juny.
La mostra presenta les composicions realitzades per onze dones amb fibromiàlgia en el marc dels tallers artístics duts terme entre octubre del 2014 i abril de 2015 per la professora de la UdL, Palmira Rius, i la gestora en gènere del Centre Dolors Piera, Cristina Rodríguez, amb l'objectiu de poder influir positivament en el benestar de les pacients.
Benestar i salut a través de l'experiència artística és un dels resultats del projecte de recerca homònim sobre l'impacte de l'experiència artística en la salut de dones que tenen fibromiàlgia, dut a terme Rius i Cristina Rodríguez en col·laboració de la Unitat de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de l'Hospital Santa Maria. El projecte ha pogut comprovar que la creativitat i l'art milloren la percepció, la relació i el benestar de les pacients que pateixen aquesta patologia.

El principal objectiu d'aquest treball d'investigació ha estat comprovar que la creativitat i l'art poden millorar la percepció, la relació i el benestar de les dones que tenen fibromiàlgia. Segons les autores “es tracta de comprovar els beneficis plaents de la creativitat i l'art com a via per millorar el benestar de les dones que tenen fibromiàlgia”.

Rius i Rodríguez han presentat els principals resultats del projecte a la Jornada de commemoració del 12 de maig, Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la Fatiga Crònica i la SSQM amb la intervenció titulada L’art com a generador de benestar. Una de les dades recollides i analitzades és la percepció del benestar en entrar i sortir de cada sessió i el descans el mateix dia de realització del taller artístic. Més d’un 90% dels casos milloren la percepció del seu benestar en sortir de la sessió: “He començat el dia en un 1, però només de pensar que havia de venir... i començar l’activitat… ja em sento en un 7 o en un 8", afirma una de les participants. Quant a la percepció del descans, millora, majoritàriament, o bé es manté igual que habitualment. Només puntualment, empitjora: “Vaig dormir tota la nit “del tirón”, quan normalment em desperto vàries vegades”, comenta una altra participant.


Podeu veure el catàleg en aquest enllaç.