29 de Març de 2015

El diari ARA va publicar ahir la nova aposta de les  ONG de col·laboració amb el sector privat per guanyar efectivitat.

Les aliances entre entitats socials i empreses són una fórmula que va a l’alça, segons els especialistes en el sector social. Ignasi Carreras, ex director
general d’Oxfam Intermón i ara director de l’Institut d’Innovació Social d’Esade, que té com un dels principals objectius promoure aquestes col·laboracions, està convençut que els tradicionals recels entre els dos àmbits estan desapareixent.

“Les ONG saben distingir les empreses responsables”, assegura Carreras. El món de l’empresa, afegeix, també està superant els “clixés en el sentit de veure les ONG com a molt utòpiques o poc preparades”.

La col·laboració amb entitats és “part de la responsabilitat social de les empreses”, que defineix com “un enfocament de gestió que recull moltes coses
i que no s’ha de confondre amb les pràctiques concretes”.