Del 10 al 14 de Novembre de 2015

6ª SETMANA DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL A CATALUNYA

Del 10 al 14 de novembre de 2015

Tal i com ha succeït els darrers cinc anys, la SETMANA DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL A CATALUNYA tampoc faltarà enguany a la seva cita i en aquesta sisena edició aspira a convertir-se en el punt de trobada ideal per tots aquells que volen conèixer, prendre part i difondre la Responsabilitat Social.

Del 10 al 14 de novembre de 2015, la 6ª Setmana de l’RSC vol comptar amb la vostra presència i participació: tots i totes hi esteu convidats. Petites i gran empreses, entitats, institucions i qualsevol ciutadà sensible amb la Responsabilitat Social està convocat al seguit d’activitats i iniciatives que hem programat per aquests cinc dies arreu de la geografia catalana.

Conèixer bones pràctiques, posar en valor a aquells que ja treballen amb criteris d’RSC, fomentar el voluntariat, facilitar les eines adients i visibilitzar els casos d’èxit. Tot això i molt més tindrà cabuda en aquesta 6ª Setmana RSC que es fixa com a gran objectiu seguir treballant en la conscienciació envers la responsabilitat social a l’empresa, el consum responsable i el respecte al medi ambient.

Què és la RSC?

L'RS és un model innovador de gestió de les empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que s'orienta a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir una societat millor.

 

La Comissió Europea, en el Llibre verd per al foment d'un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses (Comunicació de la Comissió Europea de l'any 2001) defineix l'RSC com "la integració voluntària per part de les empreses de les qüestions socials i mediambientals en les operacions i en les relacions amb els grups d'interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes, la comunitat en què opera".

Principals característiques
  • L'RS va més enllà del compliment de les lleis i la normativa vigent aplicable, ja que aquestes són obligacions que ha de complir qualsevol empresa o organització pel fet de desenvolupar la seva activitat i, per tant, són el punt de partida sobre el qual ha de desenvolupar-se l'RS.
  • L'RS és una pràctica voluntària i conscient d'adopció de patrons o exigències en matèria de gestió de les organitzacions socialment compromeses.
  • L'RS es basa en el desenvolupament sostenible, com la conjunció dels aspectes econòmic, social i ambiental, relegant objectius de maximització de beneficis a curt termini per d'altres que fan compatible a llarg termini el creixement econòmic amb la protecció del medi ambient i les iniciatives socials.
  • L'RS es caracteritza també per la seva transversalitat, entesa com una nova cultura que impregna tota l'empresa o organització i és present en totes les àrees de gestió així com en tots els països en els que opera.
  • L'RS basa el seu èxit en la transparència i la participació de les parts interessades en tota la cadena de valor així com en els diversos àmbits d'actuació de l'empresa.
  • L'RS pot aplicar-se a qualsevol tipus d'empresa o organització.
  • (font: portal RS Gencat)

Més informació.