Inscripcions obertes fins el 28 de febrer 2019

FORMACIÓ AMB POSSIBILITATS REALS D'INSERCIÓ!

INFORMACIÓ BÀSICA

Data: Del 04/03/2019 al 20/05/2019 + 80h pràctiques

Durada: 270h (100h de formació transversal, 90h de formació tècnica i 80h de pràctiques)

Alumnes: 20

Lloc d’ Impartició: Aula de Cuina, CIPPA de Cervera (Sindicat de Cervera).

Horari Formació: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h.

Horari de pràctiques: segons necessitat de les empreses.


DESCRIPCIÓ

Aquest curs té com a finalitat millorar les compe- tències transversals dels alumnes i capacitar-los per les tasques d’assistència al servei de bars i restaurants. Realizant operacions bàsiques d'apro- visionament, preparació i presentar begudes senzilles i menjars ràpids. Més tasques de neteja i manteniment de superfícies, mobiliari, estris i materials de cuina.

Un tutor oferirà un seguiment personalitzat a l’alumne, amb l’objectiu de motivar-lo i oferir-li les eines necessàries per superar altres obstacles que puguin afectar a la seva ocupabilitat i aconseguir superar-los amb èxit. També farà el seguiment de les pràctiques acompanyant a la persona, però també realitzant suport i seguiment a l'empresa.


PROGRAMA

FORMACIÓ TRANSVERSAL 100H

Competències transversals: Millorar la capacitat d’interacció social i l’estabilitat personal dels beneficiaris, així com oferir un major coneixement del món laboral.

 • Autoconeixement, autoestima i seguretat personal
 • Imatge personal
 • Comunicació assertiva
 • Relació interpersonal
 • Treball en equip
 • Adaptabilitat
 • Gestió del temps
 • Responsabilitat
 • Gestió emocional i tolerància a la frustració
 • Resolució de conflictes

FORMACIÓ TÈCNICA 90H

IMPARTIT EN COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS I  EMPRESES DE TÀRREGA

Competències tècniques: Adquisició de les competències tècniques d’un lloc de treball totalment adaptat a las necessitats reals de les empreses. Aquestes s’adquireixen a través de la teoria i la pràctica a l’aula, i sobretot a l’empresa.

Es realitzaran visites i/o xerrades tècniques d’experts/es en la matèria per a conèixer experiències reals d'empreses del sector.

Mòdul 1: Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. 20h.

Mòdul 2: Operacions bàsiques de restaurant i bar. I assistència en el preservei. 10h.

Mòdul 3: Elaboració culinària bàsica en la preparació i presentació de menjars ràpids. 20h.

Mòdul 4: Servei bàsic d'aliments i begudes i tasques de postservei al restaurant. 5h.

Mòdul 5: Aprovisionament i emmagatzematge d’aliments i begudes al bar. 5h

Mòdul 6: Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar. 20h.

Mòdul 7: Operacions de neteja al restaurant. 10h.
PRÀCTIQUES A EMPRESES 80H

80h de pràctiques no laborals a les empreses del territori, amb  possibilitats d’inserció. Acompanyament a l’alumne i també a l’empresa per garantir al màxim l’èxit de les pràctiques. 

 • Acostar als alumnes a la realitat actual de les empreses.
 • Simular l’aprenentatge al lloc de treball.
 • Permetre que les empreses coneguin als alumnes, facilitant una posterior contractació.

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ:

 • Estar inscrit a l’atur com a demandant de feina
 • Coneixement de la llengua catalana i castellana parlat i escrit
 • Coneixements bàsics d'informàtica (word, excel, internet...)

DESCARREGA'T EL DÍPTIC INFORMATIUMÉS INFORMACIÓ: