Tècnic Socio-Laboral

Barcelona

06/11/2018


SI ESTÀS INTERESSAT/DA EN AQUESTES OFERTES, ENVIA EL TEU CURRÍCULUM MITJANÇANT LA PÀGINA WEB WWW.HACESFALTA.ORG 

 

Dincat és la federació que vetlla per la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies a Catalunya. Busca cobrir el lloc de feina vacant de Tècnic/a Socio-Laboral.

Dincat coordina, representa i defensa els interessos de prop de 300 entitats socials que treballen conjuntament per oferir serveis i suports que potencien l'autonomia de la persona i que garanteixen la seva plena inclusió a la societat en totes les etapes vitals i en tots els àmbits.

La Federació també promou la cooperació amb altres agents socials, públics i privats, amb qui sumem esforços i compartim una mateixa visió i objectiu: aconseguir una societat més justa, equitativa i igualitària.


Missió del lloc de Tècnic/a Socio-Laboral

Desenvolupar el potencial de l’àrea Sociolaboral en quant a competència tècnica, coneixement i suport a les entitats de Dincat Federació, en un entorn de col·laboració amb els actors públics i privats del sector, per tal d’aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones amb DID.

Funcions i tasques generals

 1. Defensar els drets de les persones amb DID en base a aquells articles de la CDPDID que tinguin a veure amb l’àrea soci-laboral.
  • Sensibilització entre les entitats i el col·lectiu de PDID sobre l’article o articles de la CDPDID que es relacionin amb l’àrea sociolaboral.
  • Organització d’esdeveniments, actes i accions que tinguin per objectiu donar a conèixer a la societat en general la vulneració del dret al treball.
  • Producció de materials físics i/o digitals que contribueixin significativament a un canvi de percepció sobre el dret al treball.
  • Articulació amb l’Observatori de Drets per tal de propiciar la seva participació en el desenvolupament de l’àrea d’actuació.
 2. Promoure entorns de relació entre entitats per a impulsar l’àrea sociolaboral que coordina.
  • Manteniment d’un diàleg proper amb les entitats que treballen sobre el tema sociolaboral.
  • Elaboració de propostes de treball amb les entitats i desenvolupament de les mateixes.
  • Coordinació amb entitats i administracions públiques per l’impuls d’accions i campanyes de interès comú.
  • Incentivació de xarxes de suport i treball entre les entitats sòcies de Dincat.
 3. Investigar sobre la millora de models d’actuació i influenciar als actors amb poder de decisió per tal d’aconseguir canvis significatius de qualitat de vida per a les PDID.
  • Anàlisis i propostes de millora dels models d’actuació.
  • Debat i reflexió amb altres actors i entitats per tal de innovar col·lectivament.
  • Promoció d’accions d’influència política que redundin en millores a la qualitat de vida de les persones amb DID.
  • Impuls d’espais de formació que contribueixin a l’elaboració de coneixement.
  • Incentivació de la recerca amb evidències científiques sobre les matèries que s’apliquen a l’àrea sociolaboral.
 4. Gestionar l’àrea tenint cura de l’administració de mitjans tècnics i financers.
  • Planificació, definició d’objectius i seguiment regular dels mateixos amb el Coordinador Tècnic.
  • Organització de l’agenda de l’àrea.
  • Control i seguiment pressupostari de l’àrea.
  • Coordinació amb la resta de l’equip tècnic.

 

Perfil i requisits

Formació en àrees socials i de gestió integral d’entitats.

Experiència en àmbits d’investigació i/o coordinació d’entitats; capacitat de desenvolupar projectes; coneixements de gestió de qualitat.

Com a tècnic Laboral, es requereix coneixements en:

 • Anàlisis de competències
 • Itineraris de inserció i treball amb suport (SIOAS)
 • Reserva del 2% i mesures alternatives
 • Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Treball protegit (CET i Enclavaments laborals)
 • Normativa accés a la funció pública de persones amb DID
 • Iniciatives d’Autoocupació
 • Programes de Garantia Juvenil / Fons estructurals Europeus
 • Transició a la Vida Adulta
 • Formació ocupacional
 • Formació post obligatòria

Com a tècnic de Serveis d’Atenció Diürna i Ocupacionals, es requereix coneixements en:

 • Direcció i/o coordinació de serveis diürns de la Cartera de Serveis Socials
 • Normativa Centres Ocupacionals (STO i SOI) i de Centres d’Atenció Especialitzada (CAE)
 • Transformació i model comunitari
 • Planificació Centrada en la Persona (PCP)
 • Autodeterminació i Drets de les Persones amb DID
 • Suport Actiu
 • Suport Conductual Positiu
 • Envelliment Actiu
 • Flexibilització de models d’atenció a Persones amb DID


Compromís amb la visió, missió, valors i política de qualitat de Dincat Federació.

Treball en equip: col·laboració amb altres persones i gestió equilibrada de conflictes.

Interès per la formació continuada.  Assertivitat i empatia. Disponibilitat per a desplaçaments per Catalunya.


Persona ordenada, rigorosa, metòdica, perseverant, pacient, de confiança, responsable, emocionalment equilibrada.

Capacitat d’anàlisi d’entorns i activament pro positiu/va en aspectes de comunicació.

Habilitats de comunicació verbal i escrita; iniciativa pròpia i implicació en la feina.

Català i castellà. Es valorarà un 3r i 4rt idioma
SI ESTÀS INTERESSAT/DA EN AQUESTES OFERTES, ENVIA EL TEU CURRÍCULUM MITJANÇANT LA PÀGINA WEB WWW.HACESFALTA.ORG