PROFESSIONALS PER CENTRES RESIDENCIALS DE GENT GRAN- DEPARTAMENT AFERS SOCIALS I FAMILIA

PROVINCIA DE LLEIDA

12/06/2020

 

El Departament d'Afers Socials i Famílies fa una crida a professionals per treballar a centres residencials d'atenció a la gent i Centres de Persones amb Discapcitat de les terres de LLEIDA

Es requereix incorporar nou personal a les  residències que hi ha a les difrents comarques de la provincia de Lleida

PERFILS:

- Tecnics/ques en Atenció Sociosanitària
- CAI
- Infermeria
- Personal de neteja
- Personal de Bugaderia
- Personal de Cuina





Per qualsevol dubte o aclariment contacta amb nosaltres: 973 312 221 (demanar per Silvia Benet)